• head_banner_01

Chemdos morgenmøte 22. august !

Om morgenen 22. august 2022 holdt Chemdo et kollektivmøte.I begynnelsen delte daglig leder en nyhet: COVID-19 ble oppført som en infeksjonssykdom i klasse B.Deretter ble Leon, salgssjefen, invitert til å dele noen erfaringer og gevinster ved å delta på det årlige polyolefinindustriens kjedearrangement holdt av Longzhong Information i Hangzhou 19. august.Leon sa at ved å delta på denne konferansen har han fått mer forståelse for utviklingen av industrien og oppstrøms- og nedstrømsindustrien i industrien.Deretter sorterte daglig leder og medlemmer av salgsavdelingen ut de nylig oppståtte problembestillingene og brainstormet sammen for å finne en løsning.Til slutt sa daglig leder at høysesongen for utenrikshandelen nærmet seg, han satte et mål på ca 30 bestillinger i måneden, og håpet at alle avdelinger ville være godt forberedt og gå all out.


Innleggstid: 22. august 2022